ZAPROSZENIE DO KONKURSU OFERT na dostawę urządzeń piekarniczych

podkarpackie

Elżbieta Domin Piekarnia Cukiernia realizuje projekt: „Zakup innowacyjnych urządzeń piekarniczych dla firmy Elżbieta Domin Piekarnia Cukiernia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013 Oś Priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”

2014-01-24 – Zapytanie ofertowe Piekarnia Bachórz

logosy